рачен виљушкар

  • Hand forklift / Manual  stacker

    Рачен виљушкар / Рачен положувач

    Во малите магацини, производствената или малопродажната средина, што е почетно ниво на сложувалка што ви треба за да ја оптимизирате вашата секојдневна работна рутина.Поради својата многу мала димензија, овој сложувач ги покажува своите силни страни во ограничени простори. Може да работи во тесен простор, лесен за ракување и да заштеди многу труд.