механички џек

  • mechanical jack

    механички џек

    Механички Џек/Рек Џек
    Рачниот челичен дигалка е дизајниран според принципот на механички менувач. Тоа е еден од најдобрите алатки за подигнување што се користат за поправка и потпора, итн. Брзината на кревање или спуштање е контролирана,
    Покрај тоа, го надминува недостатокот на вообичаените хидраулични дигалки чија висина и брзина на спуштање се надвор од контрола при истекување на маслото.